Ako chovať múčne červy: 1. Základné informácie k chovu

Vítame vás pri pilotnej časti série: Ako chovať múčne červyČi už hľadáte alternatívny zdroj bielkovín pre vaše domáce zvieratá, chcete vylepšiť svoju záhradu prirodzeným hnojivom, alebo len hľadáte nový zaujímavý koníček, chov múčnych červov je skvelou voľbou. V tomto príspevku vám poskytneme všetky základné informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste začali. 

Ak Vás zaujíma pohľad na chov Múčiara obyčajného z viac vedeckej a odbornej perspektívy, určite odporúčame prečítať článok nášho riešiteľského kolektívu spoločnosti Scientica, s.r.o. na tomto odkaze - Chov múčnych červov

Múčiar obyčajný

Múčny červ je vlastne hovorový výraz larválneho štádia hmyzieho druhu Múčiara obyčajného, po latinsky Tenebrio molitor. Jeho vývinový cyklus je zložený zo 4 fáz a dĺžka celého cyklu sa značne líši v závislosti od podmienok v ktorých žije (množstvo krmiva, teplota, vlhkosť, fotorežim, ročné obdobie). Za ideálnu sa považuje teplota v rozmedzí 25 - 30 °C.  Požiadavky na vlhkosť vzduchu sú minimálne (50 - 60 %). Naopak, príliš vysoká vlhkosť  v chovnej miestnosti zvyšuje riziko vzniku plesní. Ideálna miestnosť je suchšia miestnosť a  kontrolovaný prísun tekutín vo forme pravidelného rozprašovania (aspoň 2x týždenne) alebo prirodzene vlhkej potravy (ovocie, zelenina).

Prvé štádium je vajíčko. Samotný múčny červ je druhé štádium - štádium larvy. Táto sa vyliahne približne po dvoch týždňoch z vajíčka a po štádiu rastu (najdlhšia fáza celého vývojového cyklu Múčiara) dosahuje veľkosti 2.5 až 3.5 cm. Práve táto "dospelá larva" je najpopulárnejším a najvýživnejším kŕmnym hmyzom, ktorá si pre jej výnimočnú nutričnú hodnotu získava čoraz väčšiu slávu aj ako potencionálna potravina pre ľudí.

Dospelá larva po určitom čase prestane rásť a začne akumulovať zásoby energie  a zakuklí sa. Kukla je tretie štádium a trvá 7-14 dní. Po tejto dobe sa z kukly vyliahne dospelý chrobák Múčiara obyčajného. Štádium chrobáka meria v priemere 1.5 cm a je schopné naklásť v čase najväčšej schopnosti reprodukcie až 6 vajíčok denne, vďaka čomu možno svoju chovnú kolóniu rýchlo rozšíriť.
Tak teraz už chápeme ako vyzerá cyklus Múčiara obyčajného a že múčny červ nie je vlastne skutočný názov celého tohto druhu. Avšak ak chceme pochopiť ako správne nastaviť náš chov tak sa musíme pozrieť na jednotlivé štádia bližšie. 

Mucne_cervy_zivotny_cyklus

Obrázok 1. Vývinový cyklus Múčiara obyčajného pri ideálnej teplote

Chov múčnych červov možno rozdeliť na dve základne časti.

1. Prvým typom je samotný produkčný chov lariev, respektíve rastová fáza larvy. Z vajíčka (štádium 1), ktoré nakladie chrobák do substrátu sa vyliahne malá larva (štádium 2). Ako už bolo spomenuté, jej fáza rastu je z celého cyklu najdlhšia. Pri klasickej izbovej teplote 22 °C a bez dodávky tekutín môže trvať kľudne aj pol roka. Larva múčneho červa dokáže absorbovať vzdušnú vlhkosť, preto vie prežiť aj bez tekutej zložky krmiva, avšak táto činnosť výrazne spomaľuje celý rast. Vytvorením ideálnych chovných podmienok (teplota 28-30 °C), vzdušná vlhkosť 50-60% RH a pravidelným systematickým dokrmovaním ovocím alebo zeleninou ju dokážeme skrátiť najnižšie na 90-100 dní. Táto chovná fáza zahŕňa kŕmenie lariev, hydratovanie pomocou tekutín (ovocím alebo zeleninou), čistenie, triedenie lariev v závislosti od veľkosti, a následné spracovanie lariev na konečný produkt.

chovna_cast_larvy

2. Reprodukčná kolónia 
Druhým typom chovu je reprodukčná časť kolónie. Reprodukčná kolóniu tvorí tretie štádium - štádium kukly a štádium reprodukcie schopných chrobákov (adultov). Je to vlastne materská kolónia a srdce celého nášho chovu, ktorá si vyžaduje najviac pozornosti a práce. Zahŕňa odchov dostatočného množstva lariev, z ktorých sa oddeľujú kukly a následný odchov dospelých chrobákov. Táto časť sa využíva na produkciu novej generácie lariev. 

Kukla (štádium 3) nevyžaduje špeciálnu starostlivosť . Je dôležité dodržiavať separované kukly v suchu, čistote a oddelené od ostatných chrobákov, alebo lariev. Tie by ich mohli napadnúť a usmrtiť - platí obzvlášť v prípade, kedy nemajú naše múčne červy alebo chrobáci dostatok dostupných tekutín a preto napadnú "šťavnatú" kuklu ich vlastného druhu. Prečo šťavnatú? Pretože staršie larvy Múčiara pred zakuklením skonzumujú viac tekutín a vďaka tomu dokážu úspešne dokončiť metamorfózu v dospelého chrobáka. Ak nemá staršia larva dostatok dostupných tekutín tak sa buď nezakuklí, alebo zakuklí a kukla jednoducho vyschne. 

Kukly mucnych cervov

Chrobáka (štádium 4) - z kukiel sa po 7-14 dňoch začnú liahnuť chrobáci. Ak chcete dosahovať čo najnižšej úmrtnosti kukiel, tak je dôležité týchto chrobákov od kukiel čo najrýchlejšie oddeliť. Chrobáci, na rozdiel od lariev, nedokážu absorbovať vzdušnú vlhkosť - preto je nesmierne dôležité, aby mali pravidelný prísun tekutej zložky krmiva (zemiak, mrkva, jablko). Chrobáci približne sú není tak populárny na kŕmenie, hlavne kvôli ich spevnenej kutikule, avšak pri kŕmení hydiny alebo väčších plazov dokážu byť zaujímavým spestrením jedálnička vašich zvierat. Na skŕmenie pre hydinu možno využiť aj mŕtvych jedincov.

Chrobáci sú obojpohlavní a začnú sa páriť približne týždeň po vyliahnutí. Vajíčka kladú na steny pšeničných otrúb, alebo ich zahrabávajú do substrátu. Ak chcete dosahovať čo najvyššiu reprodukčnú schopnosť, tak je potrebné celý substrát aj s vajíčkami pravidelne preosievať od chrobákov (znova kvôli tomu, že chrobáci si na týchto vajíčkach veľmi radi pochutnávajú).

Niektorí chovatelia kŕmneho hmyzu používajú v reprodukčných nádobách obaly od vajíčok. Tie dokážu do istej miery tieto vajíčka chrániť pred kanibalizáciou. V našom chove pristupujeme k celému problému viac systematicky a v každej nádobe sa nachádza vymedzený počet chrobákov a tieto nádoby sú preosievané v pravidelných intervaloch. Vďaka tomu dosiahneme to, že v každej nádobe je približne rovnaký počet vajíčok a teda neskôr aj lariev v rastovej časti kolónie. 

Je nutné stále preosievať a separovať jednotlivé štádia?

Samozrejme, že nie. Všetky štádia múčiara dokážete chovať aj v jednej spoločnej nádobe, avšak kvôli spomínanej vlastnosti kanibalizácie bude výťažok lariev vhodných na kŕmenie podstatne nižší. Navyše bude zložité oddeliť larvy vhodné na kŕmenie a ostatné štádia. 

Želáme vám veľa úspechov pri chove múčnych červov. Ak Vás zaujíma pohľad na chov Múčiara obyčajného z viac vedeckej perspektívy, určite odporúčame prečítať článok nášho riešiteľského kolektívu spoločnosti Scientica, s.r.o. na tomto odkaze - Chov múčnych červov